Advokat Mette AS - MNA

Din advokat i privatrett

Jeg har lang og bred erfaring i juridisk rådgivning og prosedyre i sivile saker og i straffesaker.

Jeg tilbyr bistand i et bredt spekter av sivile saker, med særlig kompetanse i barne- og familierett.

Familieretten i vid forstand omfatter

 • Saker etter barneloven
 • Formuesforhold mellom samboere og ektefeller, herunder opprettelse av ektepakt og samboeravtaler
 • Bistand i forbindelse med økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere.
 • Opprettelse av fremtidsfullmakt
 • Arverettslige spørsmål
 • Opprettelse av testament

Jeg bistår også i saker der det offentlige er motpart. 

I saker etter barneverntjenesteloven bistår jeg private parter i forhold til

 • Akuttplassering
 • Omsorgsovertagelse
 • Samvær
 • Tilbakeføring
 • Institusjonsplassering mm.

I straffesaker bistår jeg både som forsvarer og som bistandsadvokat.

Jeg legger vekt på tilgjengelighet og tett personlig oppfølging. 

Følg meg på Facebook 

Portrett av Mette