Advokat Mette AS - MNASpesialisert advokat i familierett og barnerett

Jeg har omfattende prosedyreerfaring, og tilbyr bistand i et bredt spekter av sivile saker, med særlig kompetanse i barne- og familierett. 

Jeg bistår også i saker etter barneverntjenesteloven, i arbeidstvister, i saker som omhandler mangler ved fast eiendom og jeg påtar meg oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

Jeg bistår i saker over hele landet.

Jeg legger stor vekt på tilgjengelighet og tett personlig oppfølging.

Følg meg på Facebook 

Portrett av Mette