Advokat Mette AS - MNA

Din advokat i privatrett

Jeg har lang og bred erfaring i juridisk rådgivning og prosedyre i sivile saker og i straffesaker.

Jeg tilbyr bistand i et bredt spekter av sivile saker, med særlig fokus på familierett og kontraktsrett, og da særlig kontraktsbrudd ved kjøp av eiendom eller tjenester, herunder håndverkertjenester. Se: Rettsområder – Advokat Mette Loe (advokatloe.no)

Familieretten omfatter saker etter barneloven, formuesforhold mellom samboere og ektefeller, herunder opprettelse av ektepakt og samboeravtaler, opprettelse av fremtidsfullmakt, arverettslige spørsmål, opprettelse av testament, og det omfatter bistand i økonomisk oppgjør mellom ektefeller og mellom samboere.

Kontraktsretten er omfattende. Jeg bistår da særlig i saker der det oppstår kontraktsbrudd; saker etter avhendingsloven. bustadoppføringslova, husleieloven og håndverkertjenesteloven.  

I arbeidsrett bistår jeg i saker om oppsigelse, avskjed, rettigheter du har som varsler på arbeidsplassen og rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelse.

Jeg bistår også i saker der det offentlige er motpart. 

I saker etter barneverntjenesteloven bistår jeg private parter i forhold til akuttplassering, omsorgsovertagelse, samvær, tilbakeføring, institusjonsplassering mm.

I straffesaker bistår jeg både som forsvarer og som bistandsadvokat.

Jeg legger vekt på tilgjengelighet og tett personlig oppfølging. 

Portrett av Mette