Advokat Mette AS - MNA

Din advokat i privatrett

Jeg har lang og bred erfaring i juridisk rådgivning og prosedyre i sivile saker og i straffesaker.

Jeg tilbyr bistand i et bredt spekter av sivile saker, med særlig fokus på

Familieretten i vid forstand omfatter

 • Saker etter barneloven
 • Formuesforhold mellom samboere og ektefeller, herunder opprettelse av ektepakt og samboeravtaler
 • Opprettelse av fremtidsfullmakt
 • Arverettslige spørsmål
 • Opprettelse av testament
 • Bistand i økonomisk oppgjør mellom ektefeller og mellom samboere.

Kontraktsretten er omfattende. Jeg bistår særlig i saker der det oppstår kontraktsbrudd/ mislighold etter

 • Avhendingsloven
 • Bustadoppføringslova
 • Husleieloven
 • Håndverkertjenesteloven

I arbeidsrett bistår jeg i saker om

 • Oppsigelse/ avskjed
 • Rettigheter du har som varsler på arbeidsplassen
 • Rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelse

Jeg bistår også i saker der det offentlige er motpart. 

I saker etter barneverntjenesteloven bistår jeg private parter i forhold til

 • Akuttplassering
 • Omsorgsovertagelse
 • Samvær
 • Tilbakeføring
 • Institusjonsplassering mm.

I straffesaker bistår jeg både som forsvarer og som bistandsadvokat.

Jeg legger vekt på tilgjengelighet og tett personlig oppfølging. 

Portrett av Mette