Økonomisk oppgjør ektefeller

Økonomisk oppgjør samboere

Ektefeller har i utgangspunktet felleseie. Alt det ektefellene eier, inngår i felleseiet; det som er eid i eneeie og det som er eid i sameie. 

Ved separasjon, skal felleseiet som utgangspunkt deles likt. Derfor kalles det økonomiske oppgjøret felleseieskifte.

Unntak fra likedeling er særeie og skjevdelingsmidler.

Særeie må avtales ved opprettelse av ektepakt. 

Skjevdeling er verdier som man hadde med inn i ekteskapet, eller senere ervervet i arv eller gave fra andre enn ektefellen, og midlene må være i behold ved separasjonstidspunktet. Den som krever skjevdelt verdier, må dokumentere at midlene var med inn i ekteskapet eller mottatt som arv eller gave, og at verdiene er i behold på separasjonstidspunktet.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gjennomgang.

Samboere har ikke det samme økonomiske fellesskapet som ektefeller. 

Det økonomiske oppgjøret skjer da ved at den enkelte beholder det han/ hun eier. Eiendeler som er i sameie, deles etter sameiebrøk. 

Det er de faktiske og reelle eierforholdene som er avgjørende. Det innebærer at det kan stiftes sameie under samlivet som avviker fra opplysninger i offentlige registre etc. 

Det er i hovedsak tre sentrale stiftelsesgrunnlag for sameie. Bestemmelse fra tredjemann, avtale mellom partene og partenes bidrag til ervervet.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gjennomgang.