Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

1. Vår personvernerklæring

Advokat Mette Loe AS behandler personopplysninger om deg når du besøker firmaets nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne løse oppdrag og levere andre, avtalte tjenester. Dersom du samtykker til det, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter. 

2. Hva er en personopplysning?
En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

3. Hvem er behandlingsansvarlig?
Advokat Mette Loe er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi?
Advokat Mette Loe AS behandler blant annet opplysninger som navn, post-adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsnummer, kredittopplysninger, IP-adresser.  
Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller vil vi imidlertid kunne trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester, kontakte deg, utføre lovpålagte oppgaver tilknyttet vårt oppdrag for deg, mv.

5. Hva bruker vi personopplysningene til?
Vi behandler personopplysninger ved håndtering av våre klientoppdrag, herunder ved fakturering, samt ved annen administrering av klientforholdet. Vi behandler også personopplysninger i jobbsøknadsprosesser, og til utsendelse av nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriell. De opplysninger vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både opplysninger du selv oppgir som for eksempel vår klient, og den informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

6. Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?
Advokat Mette Loe AS har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

7. Når sletter vi personopplysningene?
Advokat Mette Loe AS oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre advokattjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

8. Hvem deler vi personopplysninger med?
Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, eller med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

9. Dine rettigheter
Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret på deg. Du vil fra 25. mai også ha rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format. Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

10. Vår bruk av informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av advokatloe.no. Formålet med dette er å føre statistikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden. 

En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres i din nettleser når du åpner en nettside. Det betyr at når du besøker vår nettside vil din IP-adresse bli registrert for at vi skal få informasjon om trafikk og bruksmønstre på nettsiden, men vi vil ikke bruke denne informasjonen til å identifisere deg. Din IP-adresse anonymiseres før informasjon lagres og benyttes for å utarbeide statistikk for å blant annet utvikle og forbedre nettsiden.

Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester.

advokatloe.no benytter analyseverktøyet Google Analytics, som igjen bruker informasjonskapsler (cookies) som er plassert på vår nettside. Opplysninger som samles inn av Google Analytics er lagret på Googles servere i USA, og er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Bruk av informasjonskapsler krever ditt samtykke. Forhåndsinnstilling i nettleser om at du som bruker aksepterer informasjonskapsler anses som et samtykke. Du kan når som helst endre innstillingene i nettleseren din dersom du ikke ønsker å akseptere en informasjonskapsel. For mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene i nettleseren, se nettvett.no/informasjonskapsler.

11. Kontakt oss
Send gjerne en e-post til mette@advokatloe.no hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv.