Når samvær saboteres

Jeg har bistått i saker etter barneloven i 20 år. Sakene er av stor personlig betydning for både foreldre og barn, og involverer mange følelser. Noen foreldre lar egne følelser ta overhånd, og er villig til å gå langt for å «vinne» barna. Jeg vil fundere litt rundt dette i sommer. Men først litt praktisk […]

Når samvær saboteres Les mer »

Dom i avskjedssak

Nylig avsa Møre og Romsdal tingrett dom i sak etter arbeidsmiljøloven. Saken gjaldt krav om erstatning for urettmessig avskjed. Saksøker var tidligere ansatt i en bedrift på Sunnmøre. Etter relativt kort tid, men etter utløpet av avtalt prøvetid på 6 mnd., opplevde den ansatte en endring i ledelsens holdning. Etter et par korte møter på

Dom i avskjedssak Les mer »