Når samvær saboteres

Jeg har bistått i saker etter barneloven i 20 år. Sakene er av stor personlig betydning for både foreldre og barn, og involverer mange følelser.

Noen foreldre lar egne følelser ta overhånd, og er villig til å gå langt for å «vinne» barna. Jeg vil fundere litt rundt dette i sommer. Men først litt praktisk juss.

Når foreldre med barn under 16 år går fra hverandre, skal en møte til obligatorisk megling på Familievernkontoret, eller med ekstern godkjent megler. Målet med meglingen er å avklare barnas faste bosted og samvær. De aller fleste inngår avtale, og denne avtalen er bindende mellom partene.

Avtale om foreldresamarbeid

En avtale om barnets bosted og samvær er bindende. Dette gjelder både skriftlige og muntlige avtaler. Praktiseres det faktisk samvær utover det som er skrevet i avtale, vil nok dette i alminnelighet anses å være avtalt. Brytes avtalen, f eks ved at bostedsforelderen motsetter seg samvær, er hovedregelen at avtalen ikke kan tvangsfullbyrdes.

Tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelse krever at det foreligger tvangsgrunnlag. Tvisteloven § 4-1 oppsummerer hva som etter norsk rett anses være tvangsgrunnlag. I barnelovssaker vil dette normalt være rettskraftige avgjørelser, (rettsforlik og dommer). Det kan også sikres tvangsgrunnlag ved at avtalen, etter ønske fra begge foreldre, stadfestes som tvangsgrunnlag av Statsforvalteren.

Samvær kan tvangsfullbyrdes med bøter. Fast bosted kan tvangsfullbyrdes med bistand fra namsmannen (politiet). Begjæring om tvangsfullbyrdelse sendes til tingretten.

Så – hva gjør man da?

Dersom du har avtale som ikke gir tvangsgrunnlag, så må du gjøre følgende:

  • Begjære mekling på familievernkontoret, eller med godkjent ekstern mekler
  • Du kan begjære midlertidig avgjørelse før det foreligger meklingsattest
  • Ta ut søksmål
    • Søksmål må tas ut ved barnets verneting, altså der barnet bor

Ta kontakt

Jeg bistår foreldre over hele landet i barnelovssaker.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, om du har behov for bistand.

Del denne artikkelen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin