Dom i avskjedssak

Nylig avsa Møre og Romsdal tingrett dom i sak etter arbeidsmiljøloven. Saken gjaldt krav om erstatning for urettmessig avskjed. Saksøker var tidligere ansatt i en bedrift på Sunnmøre. Etter relativt kort tid, men etter utløpet av avtalt prøvetid på 6 mnd., opplevde den ansatte en endring i ledelsens holdning. Etter et par korte møter på […]

Dom i avskjedssak Les mer »