Samboeravtale

Ektepakt

Ekteskapsloven kommer ikke til anvendelse ved samboerskap. 

Derfor er det fornuftig å opprette samboeravtale. En samboeravtale kan fastsette hvordan eierforholdene skal være, hvordan dere skal innrette dere under samlivet og hva som skal gjelde ved et eventuelt brudd. 

En samboeravtale kan fastsette faktiske eierforhold, og det kan omfatte fordeling av ansvar og utgifter.

Jeg bistår med å opprette samboeravtale, i samsvar med det dere ønsker. 

Utgangspunktet er at ekteskapet etablerer et økonomisk fellesskap. 

Ektefeller har etter loven en gjensidig underholdsplikt. Ektefellers formue er felleseie, med mindre det opprettes ektepakt som fastsetter helt/ delvis særeie. 

Ved å opprette særeie, avtales det at verdier skal unntas fra deling ved eventuell separasjon. 

Jeg bistår med å opprette ektepakt, i samsvar med det dere ønsker.

Ektepakten tinglyses i Ektepaktregisteret.