Fremtidsfullmakt

Testament

Fremtidsfullmakt ligger rettslig mellom familieretten og arveretten, og er regulert av vergemålsloven kapittel 10. 

Fremtidsfullmakt er en sikkerhet. Sikkerhet for at dine interesser kan ivaretas av noen som kjenner deg og som du har tillit til, dersom du blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser som følge av bl a sinnslidelse, herunder demens eller alvorlig svekket helbred.

Fremtidsfullmakten kan omfatte rettslige, økonomiske og personlige forhold.

Mange tror at ektefeller kan handle på hverandres vegne uten fullmakt. Slik er det ikke. For ektefeller (og for samboere) må det foreligge fullmakt for å kunne handle på den andres vegne. 

Det er formkrav for fremtidsfullmakter.

 

Ved å opprette testament, bestemmer du hvordan arven etter deg skal fordeles. 

Ektefellers og barns arverett, begrenser testasjonsfriheten. Det samme gjelder for etterlatte som var samboer med arvelateren ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med arvelateren.

Det er formkrav for testament.

Jeg bistår med å opprette testament. Jeg anbefaler å deponere testament i tingretten, se Oppbevaring av testament | Norges Domstoler

Gebyr for deponering er 0,8 x Rettsgebyret (per 01 01 2021 NOK 1 199), NOK 959.