Familierett

Familieretten omfatter

  • reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, og de økonomiske forhold mellom ektefeller. 
  • rettsreglene for de økonomiske forhold mellom samboere (ugift samliv)
Familieretten i vid forstand omfatter også forholdet mellom foreldre og barn, men dette behandler jeg som eget rettsområde under barnerett: https://advokatloe.no/barnerett/
 

Familieretten omfatter også adgangen til å opprette fremtidsfullmakt, men dette behandles som eget rettsområde under arveretten.

Familieretten grenser til arveretten, som også behandles som eget rettsområde.

https://advokatloe.no/fremtidsfullmakt-testament/